ضرورت توجه به تکنولوژی های نوین در آموزش و پرورش

اشتراک گذاری

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در تکنولوژی آموزشی

اشتراک گذاری

هفت روند جدید در فناوری‌های آموزشی آینده (بخش دوم)

اشتراک گذاری

هفت روند جدید در فناوری‌های آموزشی آینده (بخش اول)

اشتراک گذاری

فناوری های نوین درکلاس درس دانش آموزان

اشتراک گذاری

مدرسه هوشمند چیست ؟

اشتراک گذاری

هوشمند سازی چیست ؟

اشتراک گذاری

کاربردهای تبلت برای مقابله با ترک تحصیل در کنیا

اشتراک گذاری

روبات ها و دانش آموزان در کنار هم در مدارس کره جنوبی

اشتراک گذاری

عجایب 16 گانه سیستم های آموزشی دنیا

اشتراک گذاری