درباره مدرس
  • مدرک تحصیلی : سوابق کاری : سابقه تدریس 24 سال و دبیر رسمی آموزش و پرورش مدرس عربی متوسطه دوره اول و دوم و دارای رتبه عالی و حائز رتبه برتر استانی و کشوری سابقه تدریس در مدارس غیر انتفاعی معلم , امام صادق (ع) ، برهان , بهان و...

درس اول :

این درس مروری بر مطالب سال هفتم است که به ضمایر منفصل و متصل و صیغه های ۱۴ گانه فعل ماضی و مباحثی مانند برخی از کلمه های پرسشی طریقه پاسخ به آنها و ... می پردازد.


درس دوم :

این درس به بیان کلی فعلهای مضارع در ۱۴ شکل آن و حروف ابتدای آنها (ا ت ی ن ) پرداخته و سپس به توضیح سه شکل از فعل مضارع , یعنی : فعل اول شخص مفرد(متکلم وحده , که مذکر و مونث یکسانی دارد) _ فعل دوم شخص مفرد(مفرد مذکر مفرد مونث مخاطب ) که خود شامل مذکر و مونث می باشد اشاره می کند .


درس سوم : 

این درس به توضیح فعل های مستقبل که در فارسی همان آینده دور است و در عربی از اضافه شدن (س یا سوف ) به فعل مضارع ساخته می شود , می پردازد.


درس چهارم :

در این درس با سه شکل دیگر فعل مضارع یعنی : سوم شخص( مفرد مذکر و مونث غایب ) که همان غایب های مفرد هستند و اول شخص جمع که همان متکلم مع الغیر بوده و مذکر و مونث آن به یک شکل می آید آشنا می شویم.


درس پنجم :

در این درس دو کاربرد حرف (ما) در زبان عربی مطرح می شود :  

۱_ برای منفی کردن فعل ماضی 

نا ذهب : نرفت 

۲_ برای پرسش به معنای چیستی :

و ما ادراک مالیله القدر : و تو چه که شب قدر چیست .


درس ششم : 

در این درس با ۴ شکل دیگر فعل مضارع یعنی مثنی های مذکر و مونث مخاطب و جمع های مذکر و مونث مخاطب آشنا می شویم , البته یاد خواهیم گرفت که در پاسخ به سوالات مربوط به این صیغه ها از صیغه های متکلم مع الغیر استفاده کنیم.


درس هفتم :

در این درس با کلمه پرسشی (مَتی؟) به معنای ( چه زمانی ؟) و کلماتی مثل ( اَمس : دیروز , غدا : فردا , صَباحا: صبح , ظهرا , مسائ : بعداز ظهر , لَیلا : شب , الیوم : امروز و.... ) که در پاسخ این سوال می آید می پردازد.


درس هشتم : 

در این درس ۴ شکل آخر فعل های مضارع که مثناهای مذکر و مونث جمع های مذکر و مونث غایب و همچنین در پاسخ به سوالات مربوط به این صیغه ها , از صیغه های مربوط به خودشان یعنی مثنی و جمع غایب استفاده می شود .


درس نهم : 

این درس به بیان کلمه پرسشی (َکَیف؟ ) به معنای ( چگونه _ چطور) می پردازد و در آن یاد خواهیم گرفت که در جواب به آن از کلمه هایی که نشان دهنده حالت و کیفیت است استفاده می شود 

کَیف حالک ؟ انا بخیر 

حالت چطور است ؟ حالم خوب است.


درس دهم : 

این درس به توضیح اعداد اصلی ( اعداد ریاضی که ترجمه عربی : ۱,۲,۳,و...می باشد ) و اعداد ترتیبی ( ترجمه عربی یکم , دوم , سوم و....) می پردازد .

پیش نمایش این دوره
میانگین از: شماره: بررسی

هنوز رتبه دهی نشده است...