حریم خصوصی

حریم خصوصی

  
معلم آنلاین با احترامی که برای حریم شخصی کاربران قائل است،برای خرید، ثبت نظر یا استفاده از امکانات وب‌سایت اطلاعاتی را از کاربران دریافت می‌کند تا بتواند خدمات و محیط امنی را برای کاربران فراهم کند. برای ارسال لینک خرید،اطلاعاتی از قبیل شماره تلفن و ایمیل نیاز است وفعالیت‌های معلم آنلاین قانونی و مبنی برقوانین تجارت الکترونیک انجام میشود.آدرس ایمیل و تلفن‌هایی که مشتری در پروفایل خود ثبت می‌کند، تنها آدرس ایمیل و تلفن‌های رسمی و مورد تایید کاربر است.