شیوه های پرداخت

شیوه های پرداخت  

شما میتوانید به صورت اینترنتی و از طریق درگاه بانکی هزینه سفارش خود را پرداخت کنید .