رویه ارسال سفارش

رویه ارسال سفارش

چطور در معلم انلاین سفارش خود را ثبت کنم ؟
1-وارد پروفایل خود شوید.
2.دروس مورد نظر خود را جستجو کنید.
3.بعد از انتخاب دروس مورد نظر خود بر قسمت "هم اکنون کلیک کنید" که کنار هر درسی قرار گرفته بروید سپس مراحل سفارش و  پرداخت محصول را طی کنید .