درباره مدرس
  • مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش ریاضیات از دانشگاه شهیدرجایی تهران سوابق کاری : 20 سال سابقه ی تدریس ریاضیات در مقطع دوره اول و دوم متوسطه در دبیرستان های فتح شاهد، توسعه صادرات ، علامه طباطبائی دو سال معلم نمونه در سطح منطقه دریافت چندین تشویق نامه از وزارت آموزش و پرورش و رئیس جمهوری

ریاضیات پایه ی هشتم یکی از پایه ای ترین ریاضیات در دوره ی متوسطه ی اول می باشد که می توان آنرا به عنوان مبنا برای ریاضیات دوره ی دوم دبیرستان مطرح کرد.

این کتاب شامل 9 فصل می باشد که سه فصل آن هندسه و پنج فصل حساب و جبر و یک فصل هندسه ی تحلیلی می باشد که از اهمیت هیچ یک ازاین فصول نمیتوان چشم پوشی کرد.

فصل اول:

اعدادگویا است که هدف مولف از طرح این موضوع آشنایی دانش آموزان با اعدادکسری علامت دار می باشد به عبارتی ترکیبی از کسر متعارفی و اعداد صحیح، در این فصل انتظار میرود دانش آموز بتواند چهار عمل اصلی اعدادگویا را انجام دهد و اعداد گویارامقایسه کند و مسائل ترکیبی اعدادگویاراحل کند.

فصل دوم :

ادامه ی فصل پنجم کتاب هفتم است که به اعداد طبیعی و تقسیم بندی آن از نظر تعداد شمارنده ها می پردازد و در پایان این فصل دانش آموز این توانایی را دارد که اعداد اول از مرکب را جداکند و هم چنین با اعداد اول عدد سازی کند و اعدادمرکب تولید کند.

فصل سوم:

شاکله ی تفکر هندسی رادر دانش آموز ایجاد می کند، هندسه از این فصل شروع می شود و دانش آموز در این فصل با اصول هندسه ی اقلیدسی آشنا می شود و از این اصول برای استدلال کردن در سال های آینده استفاده خواهد کرد، یادگیری مثلث و زاویه ی خارجی و داخلی و کاربرد آن ها در معماری از دیگر مباحث این فصل می باشد.

فصل چهارم:

جبر و معادله می باشد که اعمال اصلی جملات جبری اعم از ضرب و جمع و تفریق راکاملا دقیق و پایه ای شرح و بسط می دهد و مبنای اتحادهای جبری و استفاده از جبر در حل مساله جز اهداف این بخش از کتاب می باشد،حل معادلات خطی و کسری هم جزو مهارت هایی هست که دانش آموز در پایان این فصل آموزش می بیند.

فصل پنجم:

مختصات و بردار می باشد.هدف از طرح این بخش ازهندسه ی تحلیلی در پایه ی هشتم ، آشنایی دانش آموز بابردار و اعمال جبری روی آنها می باشد که پیش نیاز یادگیری مبحث نیرو وسینماتیک در فیزیک می باشد.

پیش نمایش این دوره
میانگین از: شماره: بررسی

هنوز رتبه دهی نشده است...