درباره مدرس
  • مدرک تحصیلی: دارای مدرک کارشناسی ریاضی سوابق کاری : 28 سال سابقه تدریس در درس ریاضی در مناطق 2و5و16 و مدارس دولتی ، شاهد و علامه طباطبایی لوح تشویقی از وزیر آموزش و پرورش به عنوان معلم نمونه لوح تشویقی از رئیس مناطق 2 و 5 و16 شهر تهران
به اشتراک گذاری

* ریاضی نهم یکی از مهم ترین کتاب های پایه ی دبیرستان دوره اول می باشد چون اگر دانش آموزان ریاضی نهم را خوب یاد نگیرند در دوره دوم دبیرستان به مشکلات زیادی بر خورد خواهند کرد .

ریاضی نهم از۸ فصل تشکیل شده است که دو فصل آن مربوط به درس هندسه ( ۳و۸) و چهار فصل آن مربوط به درس حساب و جبر می باشد .

فصل اول: به معرفی مجموعه و اجتماع و اشتراک و تفاضل آن و احتمال می پردازد تا مقدمه ی برای دروس دوره دوم متوسطه باشد.

فصل دوم: در مورد اعداد گویا وگنگ و قدر مطلق که برای دوره دوم دبیرستان بسیار ضروری است می پردازد.

فصل سوم: در مورد استدلال و اثبات درهندسه و آموزش شکل های متشابه می پردازد.

فصل چهارم: در مورد توان صحیح ( مثبت و منفی) و نماد علمی که درمسایل فیزیک هم خیلی کاربرد دارد و همچنین به جمع وتفریق رادیکال هامی پردازد.

فصل پنجم: به عبارت های جبری و مفهوم اتحاد و چند اتحاد مهم را که در دوره دوم دبیرستان کلید بسیاری از تست های کنکور است می پردازد و در آخر فصل نیز به نامعادله ها اشاره دارد .

فصل ششم: به خط ومعادله خط که در دوره دوم دبیرستان به هندسه تحلیل معروف است می پردازد و رسم خط و نوشتن معادله خط و دستگاه معادله خط را یاد می دهد.

فصل هفتم :به جمع و تفریق و ضرب و تقسیم عبارت های گویا می پردازد.

فصل هشتم: به هندسه فضایی ، به حجم و مساحت کره و حجم هرم و مخروط می پردازد.

 باخوب یاد گرفتن ریاضی نهم موفقیت خودتان را در دوره دوم دبیرستان تضمین می کنید.

پیش نمایش این دوره
میانگین از: شماره: بررسی

هنوز رتبه دهی نشده است...