درباره مدرس
  • مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد الهیات ، تاریخ تمدن اسلام از دانشگاه واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد تهران سوابق کاری : 1-استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 2-دبیر رسمی آموزش و پرورش با سابقه 28 سال 3-فعالیت در مدارس استعداد های درخشان ، سروش ، فیض ، علامه طباطبایی واحد ادونس ، دبیرستان فرهنگ تالیفات : -مولف کتاب جامع کنکور مهر وماه -طبقه بندی عربی 3 انتشارات گل واژه -کتاب المپیاد ادبی عربی کنکور واژگان عمومی و انسانی مهر و ماه -عربی پایه هفتم وهشتم کتاب خیلی سبز -مترجم کتاب خراج از آغاز فتوحات اسلامی تا نیمه قرن سوم هجری انتشارات سمت

* کتاب عربی نهم شامل 10 درس می باشد و در هر درس یک متن برای ترجمه و لغات جدید درس و قواعد مربوط به آن درس می باشد که با توجه به تحول جدید در درس عربی ترجمه مهم تر و اساسی تر از قواعد قلم داد می شود لذا یادگیری ترجمه از اهمیت خاصی برخوردار است.


درس اول : ابتدای درس در مورد مرور پایه هفتم و هشتم ، همچنین اسم های اشاره و کلمات استفهام و فعل ماضی و مضارع و مستقبل و ترجمه های این دو پایه می باشد.


درس دوم: شروع مطالب و مفاهیم جدید و متن درس که به واسطه لغات جدید با وزن های کلمات و حروف اصلی و ریشه کلمات معانی اسم فاعل و مفعول را در فن ترجمه می پردازد .


درس سوم: در این درس با فعل امر حاضر در صیغه های مفرد مذکر و مونت مخاطب و طریقه ساخت و معنی فعل امر و تشخیص فعل امر می پردازد.


درس چهارم : اشاره به افعال امر و همچنین در مورد صیغه های مثنی و جمع مذکر و مونث و نحوه ساخت و ترجمه و تشخیص می پردازد.


درس پنجم : کلمات جدید و متن و ترجمه درس در این جا با فعل نهی و مفهوم آن و طرز ساخت آن در صیغه های مفرد مذکر و مونث و تفاوت فعل نهی و مضارع منفی می باشد.


درس ششم : علاوه بر یادگیری لغات و متن درس و ترجمه آن در ادامه بحث فعل نهی در صیغه های مثنی و جمع مذکر و مونث و طرز ساخت و معنی و تشخیص آن می پردازد.


درس هفتم : در قسمت قواعد درس با دو بحث مهم ترکیب وصفی و اضافی در زبان عربی آشنا شده و تشخیص این ترکیب ها را از هم و معنی آنها می پردازد.


درس هشتم : متن درس شامل یک حوار (گفتگو)می باشد و در قسمت قواعد با بحث جدیدی به عنوان ماضی استمراری در زبان عربی آشنا می شویم و طرز ساخت و معنی آن را می آموزیم.


درس نهم : با بهترین رنگ ها و ویتامین ها و لغات مربوط به آن را می آموزیم و درقسمت قواعد با ادامه بحث ساعت که در کلاس هشتم آموختیدو امسال با ساعت شماری ربع و نیم و یک ربع مانده آشنا می شوید .


درس دهم علاوه بر اهمیت متن درس جمع بندی کتاب می باشد .

پیش نمایش این دوره
میانگین از: شماره: بررسی

هنوز رتبه دهی نشده است...