درباره مدرس
  • * مدرک تحصيلي : 1- دکتری ارتباطات اجتماعی * سوابق كاري : 1- دبیر رسمی آموزش و پرورش 2- مترجم کتبی و شفاهی اداره ترجمه وزارت امور خارجه و ستاد فرماندهی کل قوا 3-مترجم سازمان هواشناسي كشور و وزارت ارشاد اسلامی 4-گوینده اخبار ورزشی و انگلیسی سازمان صدا و سيماي ج.ا.ا 5-مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي 6-بنیان گذار انجمن سواد رسانه ای ایران (انسان) * تالیفات : 1-ترجمه مقالا ت خارجي و چاپ آنها در نشريات مختلف داخلي 2-ترجمه و چاپ كتاب روزنامه نويسي در سال 1386 از سوي موسسه رسانه وابسته به وزارت ارشاد اسالمي 3-ترجمه كتاب روابط عمومي عملي در سال 1388 4-ترجمه كتاب دانشگاهي " سواد رسانه اي و نشانه شناسي "

از آنجایی که این کتاب ، اولین کتاب آموزشی زبان انگلیسی برای نوجوانان محسوب می شود و کلیه مطالب آن مبتنی بر مکالمه است، برای تقویت دایره لغات دانش آموزان از کلمات جدید به همراه جمله سازی استفاده می شود که در گام اول دانش آموزان تنها کلمات را یاد نگیرند بلکه جمله سازی را بیاموزند. سپس فایل های صوتی کتاب ، توضیحاتی در باره جملات به کار رفته در آنها داده است . پرسش و پاسخ های مرتبط با درس نیز به صورت مکالمه انجام شده که باعث تقویت آموزه های دانش آموزان می شود.

رویه آموزش کتاب زبان سال هفتم به دو بخش است که ابتدا کلمات و تمرین آمادگی به صورت مکالمه با معلم دوم و مبتنی بر سیاست گذاری هر درس و پیش از شروع مطالب کتاب ، انجام می گیرد و پس از انجام آنها اصل درس کتاب از ابتدا تا انتهای دروس یک به یک تمرینات توضیح کامل داده می شود و حل می گردد.

کلیه نکات گرامری کتاب را با ارائه مثال های متعدد و به کمک تصاویر متنوع الگو سازی کرده تا ملکه ذهن دانش آموزان گردد. در آموزش زبان انگلیسی سعی شده است که زبان فارسی استفاده نشود مگر استفاده از چند واژه فارسی برای تسریع در آموزش اما به هیچ وجه از ساختار و جمله بندی های فارسی در آموزش انگلیسی هرگز استفاده نشده است زیرا این کارمغایربا اصول زبان آموزی انگلیسی است.

پیش نمایش این دوره
میانگین از: شماره: بررسی

هنوز رتبه دهی نشده است...