درباره مدرس
  • مدرک تحصیلی : کار شناسی ارشد ریاضی کاربردی سوابق کاری : بیست و سه سال سابقه تدریس در دبیرستان های دولتی و نمونه دولتی و تیزهوشان و دبیرستان ماندگار البرز و آموزشگاه قلم چی و واله رتبه ی برتر روش تدریس فعال در مناطق ۳ و ۱۴ تهران تالیفات : مولف کتاب های کمک آموزشی انتشارات جویا مجد ، مولف کتاب کار دبیرستان ماندگار البرز

فصل اول: در مورد روش های حل مسئله می باشد که مراحل حل یک مسئله و ۸ راهبرد برای حل مسئله های مختلف ارائه شده است. 

فصل دوم : در مورد اعداد صحیح شامل معرفی اعداد صحیح و چهار عمل اصلی روی آن و حل مسئله ی اعداد صحیح می باشد. 

فصل سوم : در مورد هندسه می باشد که معرفی خط و پاره خط ، معرفی زاویه و زاویه های متمم و مکمل و تبدیلات هندسی می باشد. 

فصل چهارم: در خصوص عبارت های جبری ، مقدار عددی عبارت های جبری و روش حل معادله و روش حل مسئله با معادله می باشد .

فصل پنجم: معرفی اعداد اول ، شمارنده ها و مضرب های یک عدد ، ب.م.م و ک.م.م اعداد می باشد .

فصل ششم : در مورد حجم های هندسی به دست آوردن حجم منشور ، مساحت جانبی و مساحت کل ، سطح مقطع منشور و درست کردن حجم های منشوری است .

فصل هفتم : در خصوص توان و جذر معرفی توان و چهار عمل اصلی روی توان ضرب اعداد توان دار و محاسبه ی ریشه ی دوم اعداد می باشد .

فصل هشتم :مختصات نقاط بردار انتقال و مختصات آن ، جمع متناظر بردار انتقال می باشد .

فصل نهم :آمار ‌و احتمال شامل جدول داده ها و نمودار های آماری و کاربرد آن ها و همچنین پیشامد و احتمال به وقوع پیوستن یک پیشامد می باشد.

پیش نمایش این دوره
میانگین از: شماره: بررسی

هنوز رتبه دهی نشده است...